​ជនជាតិ​ថៃ​ម្នាក់​អតីត​ជា​ព្រះសង្ឃ​បែក​ធម៌ ដើរ​ពនេចរ​នៅ​កម្ពុជា​៦​ខែ បញ្ជូន​ទៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោប្រវេសន៍​ – CEN