អភិបាល​ខេត្ត​ក្រចេះ​៖ ពលរដ្ឋ​ស្លាប់​១០​នាក់ ព្យាបាល​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​១២១​នាក់ សង្ស័យ​ពុល​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​ទឹក នៅ​ព្រែក​ទេ​រ – CEN