អគ្គិភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងស្ទើរទាំងស្រុងនៅខណ្ឌចំការមន – CEN