​មិនធម្មតា​ទេ​! កូនកំលោះ​បារាំង​ជះ​ទឹក​លុយ​លើ​កូនក្រមុំ​ថៃ «​ខ្ទើយ​» ម៉ែ​ថ្លៃទឹកដោះ​…​សែន​ដុល្លារ – CEN