ពលរដ្ឋ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី សប្បាយរីករាយ ចំពោះ​តម្លៃ​ផលដំណាំ​ប័រ​ – CEN