ថៃ ៖ បាតុករ​ទាមទារ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ចេញ​ឱសានវាទ​ – CEN