ទិដ្ឋភាព​រួម​នៃ​ពិធី​ស្បថ​ឡើងកាន់តំណែង​ប្រធានាធិបតី​លើក​ទី​៤​របស់​លោក​ពូ​ទីន​ – CEN