​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពិភពលោក ក្រោម​ប្រធានបទ ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​ផ្នែក​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ការងារ របស់​កម្មករ​និយោជិត​វ័យក្មេង​ – CEN