ហួសចិត្ត​! ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែក​បើក​ម៉ូតូ​រ៉េ​ពេញ​ផ្លូវ​រាប់​គីឡូ​ដី និង​ទីបំផុត​ធ្លាក់​ផ្លូវ​ចូល​ព្រៃ សំណាង​ហើយ ពុំ​សូវ​មាន​រថយន្ត​បើក​លឿនៗ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN