ប្រធាន​សាខា និង​ប្រធាន​ទីផ្សារ ធនាគារ​សហ​ពាណិជ្ជ ស្រុក​ខ្សាច់កណ្តាល ពាក់ព័ន្ធ​ករណី សមគំនិត​ឆបោក​ប្រាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ វិនិយោគ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន EBC ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN