រន្ទះបាញ់ស្លាប់មនុស្ស ២នាក់ នៅខេត្តតាកែវ ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ – CEN