ការរញ្ជួយ​ដី ៥ លើក ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅ California អាមេរិក​ (មានវីដេអូ) – CEN