​អន្តរក្រសួង​វាយតម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន និង​សង្គម​លើ​គម្រោង​រោងចក្រ​ផលិត​ឥដ្ឋការ៉ូ​គ្រប់​ប្រភេទ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN