ជឿ​ទេ​ថា មាន​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភ្នែក​ទី ៣ ? (មានវីដេអូ) – CEN