​ពិព័រណ៍​ស្ថាបត្យកម្ម និង​ដេគ័រ​ដ៏​លេចធ្លោ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​វិលត្រឡប់​មក​វិញ​សម្រាប់​ជោគជ័យ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ទី​៣ – CEN