ពលរដ្ឋ​ខេត្តក្រចេះ ព្រួយបារម្ភ​ពី រដូវវស្សា​ដើមឆ្នាំ​នេះ ថា​បាន​បង្ក​មហន្តរាយ គួរឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​ – CEN