អង្គុយ​មើល​ស្វា​ឪ បង្កើត​និង​ថ្នាក់​ថ្នមកូន ទើប​ដឹងថា​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​ម្តាយ​ខ្ញុំ​ប៉ុណ្ណា​… (មានវីដេអូ) – CEN