បុរស​ម្នាក់​ត្រូវគេ​វាយ​ស្លាប់​ក្នុងពេល​ទៅលេង​រាំ​ធុងបាស់​នៅ​វត្ត​ត្រពាំង​ជុំ ស្រុក​កំពង់ត្រឡាច​ – CEN