យុវតី​បង្អួត​ភាព​ហ៊ឺហា​ជាមួយ​សត្វព្រៃ​ដ៏​កម្រៗ ធ្វើជា​ម្ហូប បាន​រង​ព្រនង់​រិះគន់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈ​អ្នក​​ដឹង​រឿង​ច្បាស់​​ថា​… – CEN