ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទាំង ៣ រូប​ដែល ទើប​បាន​កូរ៉េខាងជើង ដោះលែង​អោយ​មាន​សេរីភាព​វិញ បន្ទាប់ពី​បាន​ជាប់​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​កូរ៉េខាងជើង​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​ – CEN