នារី​ម្នាក់​ចង់​ល្បី ចាប់​សត្វព្រៃ មក​ធ្វើ​ម្ហូប​បង្ហោះ​លើ​យូ​ធូប ហើយ​ក្រសួង​ជំនាញ កំពុង​ប្រមូល​ឯកសារ​និង​ស្វែងរក​ចាប់ខ្លួន​ – CEN