ករណី​លួច​កាត់​ដែក​ស្ពា​បេឡេ ដោះលែង​ខ្មែរឥស្លាម​ទាំង​៤​នាក់​ដោយ​គ្មាន​លក្ខខណ្ឌ​ – CEN