ដឹង​ទេ​ថា ផែនដី​ក៏​ត្រូវ​ការដកដង្ហើម​ដើម្បីរ​ស់​ដូច​យើង​រាល់គ្នា​ដែរ ? (មានវីដេអូ) – CEN