ឃ្លុំបេ​ផ្ទះ​២​ល្វែង នៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ ក្រោយ​រកឃើញ​ស្បែក និង​ឆ្អឹង​សត្វព្រៃ ជាច្រើន​គីឡូ​ – CEN