ចំនួនអ្នកភូមិសង្ស័យករណីពុលទឹកនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី កើន​ដល់​​៨០នាក់ហើយ​ គិតត្រឹមម៉ោង​១រសៀលថ្ងៃពុធ ទី១០ ឧសភានេះ – CEN