ដាច់ចិត្ត​ទិញ​គល់ឈើ​មួយ​តម្លៃ ១៥០០​ដុល្លារ ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា ៤​ឆ្នាំក្រោយ គេ​ឲ្យដល់​ទៅ​១​លាន​ដុល្លារ តែ​គាត់​ពុំ​ព្រម​លក់​ (មានវីដេអូ) – CEN