អាជ្ញាធរ​រាជធានី​សម្រេច​ជ្រើសរើស​យក​ការដឹក​ជញ្ជូន​ទឹក​ស្អាត​លក់​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុងតម្លៃ​ទាប មុន​ការ​ត​បណ្តាញ​ទុយោ​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ដើមឆ្នាំ​២០១៩ – CEN