សាកល្បង​ខ្សែបណ្តាញ​បញ្ជូន និង​អនុ​ស្ថានីយ ២៣០ គីឡូវ៉ុល ភ្ជាប់​ពី​អនុ​ស្ថានីយ​កំពង់ចាម ទៅ​ក្រចេះ និង​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN