លោកស្រី ជូរ ប៊ុន​អេង ៖ ស្ត្រី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​ភាគច្រើន នៅ​ប្រទេស​ចិន ខណៈ​ឆ្នាំ​២០១៧ ស្ត្រី​ខ្មែរ​៦០​នាក់​ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​ – CEN