ទីបំផុត​! នារី​ផលិត​វីដេអូ Youtube យក​សត្វព្រៃ​ច្រើន​ប្រភេទ​ចម្អិន​ជា​អាហារ ចូលខ្លួន​សារភាព​ទោសកំហុស​ហើយ បន្ទាប់ពី​ក្រសួង​ចាត់វិធានការ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN