ឃើញ​សកម្មភាព​របស់ ខេមរៈ សិរីមន្ត ទើប​អ្នកគាំទ្រ​អស់​ចម្ងល់​រឿង​មាឌ​របស់លោក​បច្ចុប្បន្ន និង​កាលពី​ជាង​១០​ឆ្នាំមុន​ – CEN