អ៊ីរ៉ង់​ធ្វើ​ការវាយលុក​ផ្ទាល់ លើ​កងទ័ព​អ៊ីស្រាអែល​នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN