​វិមាន​ក្រែ​មឡាំង អំពាវនាវ​ឲ្យមាន​ដំណោះស្រាយ​ការទូត​សម្រាប់​ភាព​តានតឹង​រវាង​អ៊ីស្រាអែល និង អ៊ីរ៉ង់​ – CEN