ឳ​ពុក​យក​កាំបិត​ចិត​ត្នោត​កាប់​កូនស្រី​ខ្លួនឯង​បង្កើត បណ្តាលឱ្យ​របួស​ធ្ងន់ធ្ង​រ ដោយសារ​ខឹង​អតីត​ប្រពន្ធ​ – CEN