អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ទៀត​លើ​អ៊ីរ៉ង់ ជុំវិញ​សកម្មភាព​ដ៏​អាក្រក់​របស់​អ៊ីរ៉ង់ – CEN