ពុទ្ធបរិសទភ្ញាក់ផ្អើល! ខណៈព្រះសង្ឃ១អង្គនិមន្តបិណ្ឌបាត ហើយថែមទាំងមាន «កូនសិស្ស» ដ៏មានប្រជាប្រិយដើរតាមពីក្រោយ – CEN