​អាថ៌កំបាំង​ពី​ដើមឈើ​ចម្លែក​មាន​ផ្លែ​រាង​មនុស្ស​ស្រី​ក្មេង ហើយ​ញ័រ​ពេល​មនុស្ស​ប្រុស​យកដៃ​ប៉ះ​ (មានវីដេអូ) – CEN