បាញ់រះ​នៅ​លំនៅស្ថាន​មួយ នា​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស ៧​នាក់​ស្លាប់​ – CEN