គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ឧសភា ស្លាប់​៧​នាក់ និង​របួស​១១​នាក់​ – CEN