អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី ដែល​ទើបនឹង​ចាញ់ឆ្នោត ត្រូវ​គេ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ប្រទេស​ ​ក្រោយ​រង​ការចោទប្រកាន់​ថា​បន្លំ​លុយ​រដ្ឋ​ជាង ៧០០​លាន​ដុល្លា​រ – CEN