បង្ក្រាប​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ និង​មាន​ហានិភ័យ ឃាត់​រថយន្ត​យី​ឌុប​ពីរ​គ្រឿង​ដឹក​ប្រហិត​ពី​ថៃ​គ្មាន​លិខិត​អនុញ្ញាតិ​ – CEN