ឆែក​មនុស្ស​ពីរ​នាក់ រកឃើញ​កាំភ្លើងខ្លី និង​ថ្នាំញៀន​មួយចំនួន​ – CEN