រថយន្ត​ក្រឡាប់ សម្លាប់​មនុស្ស​បីនាក់ និង​របួសធ្ងន់​ច្រើន​នាក់ នៅ​ស្រុក​ថា​ឡា​បរិ​វ៉ាត់​ – CEN