មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បន្តចុះអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់អ្នកបើកបរម៉ូតូ – CEN