​រថយន្ត LEXUS RX300 ព្រលះ​ជាមួយ​រថយន្តក្រុង រិ​ទ្ធ​មុនី រងរបួស​បែកក្បាល​ម្នាក់ រថយន្ត​ខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN