សណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្លូវជាតិលេខ៤ មុខផ្សារវាលរេញខេត្តព្រះសីហនុ កកស្ទះស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃ – CEN