កូន​តិរច្ឆាន ស្រវឹងស្រា វាយ​ឪពុក​បង្កើត​រយះ​ក្បាល​ – CEN