ពលរដ្ឋ​ជាង​២​ពាន់​នាក់ ម​កម​ក្សាន្ត​បុណ្យអុំទូក មាន​បញ្ហា​សុខភាព ទទួលបាន​ការព្យាបាល​ជំងឺ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ – CEN