កងកម្លាំង​នគរបាល​ទូទាំងប្រទេស ត្រូវ​បង្កើន​សមត្ថភាព ទប់ស្កាត់​ការប៉ុនប៉ង​បំផ្លាញ ការបោះឆ្នោត​នៅ​ចុងខែ​កក្កដា​ – CEN