ឆេះ​រោងចក្រ​ផលិត​ក្រដាស​ជូត​មាត់​ស្ថិតក្នុង​ឃុំ​ព្រែកតាទែន – CEN